×

Правила отмены платежа транзакции

Atcelšanas iespēja:

Klientam ir tiesības atcelt maksājumu vai transakciju līdz brīdim, kad tas tiek faktiski izpildīts vai aprīkojums/pakalpojumi ir saņemti.

Anulēšanas procedūra:

Lai atceltu maksājumu vai transakciju, klientam jāsazinās ar grāmatvedības nodaļu pa tālruņa numuru +371 66117201 vai pa e-pastu rekini@alianse.lv. Atcelšana tiks apstiprināta pēc maksājuma statusa pārbaudes un visu nepieciešamo procedūru veikšanas.

Naudas atpakaļatdošana:

Veiksmīgas maksājuma atcelšanas gadījumā nauda tiks atpakaļsamaksāta sākotnējā maksājuma avotā saskaņā ar naudas atpakaļatdošanas politiku. Atpakaļatdošanas  periods var būt līdz 14 darba dienām.

Naudas sodi un nodevas:

Maksājuma vai transakcijas atcelšanas gadījumā soda nauda un nodevas netiek iekasētas, ja vien komercpiedāvājumā vai līgumā nav noteikts citādi.

Īpašie nosacījumi:

Maksājuma vai transakcijas atcelšana attiecībā uz noteiktām precēm vai pakalpojumiem var būt ierobežota vai neiespējama, ja tas ir skaidri noteikts piedāvājuma vai līguma noteikumos.

Atcelšanas termiņi:

Klientam ir tiesības atcelt maksājumu 24 stundu laikā pēc transakcijas veikšanas, ja vien nav norādīts citādi.

Paziņojumu:

Klients tiks informēts par maksājuma vai transakcijas atcelšanas statusu e-pastā vai citiem pieejamiem līdzekļiem.

Atbildība:

Uzņēmums nav atbildīgs par kavējumiem vai kļūdām naudas atpakaļatdošanā, kas radušās banku vai citu finanšu iestāžu vainas dēļ.

Nobeiguma noteikumi:

Pārdevējam ir tiesības mainīt šos Maksājumu/transakcijas atcelšanas noteikumus. Uz katru pasūtījuma noformēšanu attiecas aktuālā Noteikumu redakcija.