1 Ugunsdrošība « Apsardze Alianse

Apsardze Alianse

Ajax APSARDZES VEIKALS
Seko mums Facebook

Ugunsdrošība

Ugunsdrošības apkalpošana

Piedāvājam ugunsdrošības signalizācijas tehnisko apkalpošanu (Reglamentē Ministru kabineta noteikumi Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi”)

SIA „Apsardzes Alianse” var nodrošināt uzstādīto sistēmu drošu darbību!

Noslēdzot ikmēneša drošības sistēmu tehniskās apkalpošanas līgumu jūsu sistēmas būs profesionālā uzraudzībā un pilnīgā darba kārtībā!

Mūsu drošības sistēmu apkalpošanas dienestā strādā tikai kvalificēti drošības sistēmu speciālisti, kuriem ir ilggadēja pieredze šajā sfērā un kuri ir apgādāti ar visiem nepieciešajamiem darba līdzekļiem un modernākajām iekārtām kvalitatīvai visa veida apkalpošanas darbu veikšanai.

Izpētot mūsu klientu viedokļus un potenciālo klientu nepieciešamības un vēlmes ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanas jomā to uzņēmumiem, mūsu speciālisti izstrādāja 2 apkalpošanas pamatpaketes: Base un Premium

Base :

–          Ugunsaizsardzības apkalpošana sistēmu

Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 111.punkta prasībām.

–          Ugunsaizsardzības sistēmu apkalpošanas žurnāla aizpildīšana

Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 114.punkta prasībām.

–          Ugunsaizsardzības sistēmu apkalpošanas reglamenta izstrāde

Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 113.punkta prasībām.

–          Atlaides pārējiem precēm un pakalpojumiem – 5%

Premium komplekts, kurā iekļauts viss kas ir nepieciešams, lai strādātu droši un mierīgi! Mēs pilnība pārņemsim kontroli par ugunsdrošības stāvokli objektā, un veiksim visas nepieciešamās darbības tā uzlabošanai :

–          Ugunsaizsardzības sistēmu apkalpošana

Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 111.punkta prasībām.

–          Ugunsaizsardzības sistēmu apkalpošanas žurnāla aizpildīšana

Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 114.punkta prasībām.

–          Ugunsaizsardzības sistēmu apkalpošanas reglamenta izstāde

Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 113.punkta prasībām.

–          Ugunsdzēsības krānu pārbaudi

atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.82 ”Ugunsdrošības noteikumi” 167.punktam

–          Ugunsdzēsības aparātu pārbaudi

atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.82 ”Ugunsdrošības noteikumi” 176.punktam

–          Ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi

atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.82 ”Ugunsdrošības noteikumi” 155.punktam

–          Ugunsdzēsības sūkņus pārbaudi

atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.82 ”Ugunsdrošības noteikumi” 161.punktam

–          Bezmaksas ugunsdrošības instruktāža

Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 6.3.apakšpunkta prasībām.

–          Objektam nepieciešamās dokumentācijas izstrādāšana

–          Atlaides pārējiem precēm un pakalpojumiem – 20%

–          Bezmaksas ugunsdrošības audits

–          Tehniķa bezmaksas izsaukšana

–          Informatīvais atbalsts par jaunajiem normatīvajiem aktiem

–         „Atbildīgo personu par ugunsdrošību” – Jūs saņemsiet pakalpojumu ugunsdrošības speciālista konsultācijas un būs klāt VUGD inspektora pārbaudes laikā;

No mūsu puses mēs garantējam:
Zemas cenas un augstas kvalitātes pakalpojumus;
Ātru un savlaicīgu reaģēšanu(problēmu risināšanu);
Pieklājīgus, atsaucīgus un kompetentus darbiniekus.
Mums ir individuāla pieeja katram klientam, atbilstoši viņa vajadzībām!
Mēs darām visu iespējamo lai mūsu klienti palika apmierināti!

Tagad Mēs piedāvājam arī pakalpojumus ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā!

Piedāvājam:

 • Darbinieku instruēšanu ugunsdrošības jomā

atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.82 ”Ugunsdrošības noteikumi” 6.3.apakšpunktam

 • Ugunsdzēsības aparātu pārbaudi

atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.82 ”Ugunsdrošības noteikumi” 176.punktam

 • Ugunsdzēsības krānu pārbaudi

atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.82 ”Ugunsdrošības noteikumi” 167.punktam

 • Ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi

atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.82 ”Ugunsdrošības noteikumi” 155.punktam

 • Ugunsdzēsības sūkņus pārbaudi

atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.82 ”Ugunsdrošības noteikumi” 161.punktam

 • Zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumus

atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.82 ”Ugunsdrošības noteikumi” 182.punktam

 • Cilvēku evakuācijas plānu izstrādāšanu atbilstoši standarta LVS 446 prasībām

atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.82 ”Ugunsdrošības noteikumi” 36.punktam

 • Izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam

atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.82 ”Ugunsdrošības noteikumi” 6.8.apakšpunktam

 • Šo plānu organizēt praktiskās nodarbības saskaņā ar rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam

atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.82 ”Ugunsdrošības noteikumi” 6.8.apakšpunktam

 • Ugunsdrošības instrukcijas izstrādi saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu

atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.82 ”Ugunsdrošības noteikumi” 6.2.apakšpunktam

 • Instrukciju par rīcību gadījumos, ja no automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā arī instrukciju par rīcību stacionārās ugunsdzēsības sistēmas darbības laikā un pēc sistēmas funkciju izpildes

atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.82 ”Ugunsdrošības noteikumi” 109.2.apakšpunktam

 • Civilās aizsardzības plāna izstrādāšanu atbilstoši MK noteikumu prasībām